News


De donateursochtend op zaterdag 28 augustus 2021 kan in verband met de corona maatregelen helaas niet doorgaan. We hopen op uw begrip.


Met een hartelijke groet,

Jan van den Brandhof

(secretaris/beheerder)

T 06-40012596

E-mail: janvandenbrandhof45@gmail.com

De Stichting Kasteeltuin Hemmen is de houder van Nederlandse Planten Collecties:

– Hibiscus syriacus

– Hibiscus sinosyriacus

– Veratrum

Zie de website: www.plantencollecties.nl

De Nederlandse Planten Collecties is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen. Zie: www.kvbc.nl.

ANBI
Omdat onze Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw donaties en giften aan de Stichting Kasteeltuin Hemmen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het Banknummer van de Stichting Kasteeltuin Hemmen is: NL 40 INGB 0004 4222 09
Wij zeggen u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Website Castle-Garden

Our website has been adapted and updated. The name remains: www.kasteeltuinhemmen.nl.

Gifts and donations

As we aren’t subsidized, gifts and donations to the ‘Stichting Kasteeltuin Hemmen’ are particularly welcome.

Opening hours

The garden is open to visitors from May 1st till November 1st.

Opening hours daily from 8 a.m. till 7 p.m.

You are very welcome and we hope that you will enjoy your visit.