Archief

Bericht nr. 40 Najaar 2012

Aan de donateurs van de Stichting Kasteeltuin Hemmen

Beste donateur,
Graag brengen we u met dit najaarsbericht weer op de hoogte van de stand van zaken rond de kasteeltuin.

Terugblik 2012:

Donateursochtend
Zaterdag 25 augustus 2012 vond de jaarlijkse donateursochtend plaats. Spreker was Rita van der Zalm uit Heerhugowaard. Rita is zeer deskundig op het gebied van bijzondere bloembollen. Ze behandelde op een erg humoristische wijze de door haar meegebrachte bijzondere bol- en-knolgewassen.
Geert Chatrou uit Mierlo is een geniaal kunstfluiter en bracht stukken van verscheidene componisten ten gehore. Het viel op, dat niets hem te moeilijk was.

Insectenkast
De insectenkast is dit jaar door enkele vrijwilligers een kwartslag gedraaid omdat deze in de oude stand onvoldoende werd bezocht door solitair levende insecten. Nu zijn de openingen naar het zuiden gericht. We verwachten, dat de insectenkast op deze manier door meer insecten bezocht zal worden.

Nieuwe vakken
De afgelopen herfst hebben we in enkele vakken alle beplanting gerooid. De planten stonden veleĀ  jaren op dezelfde plaats en gingen langzamerhand achteruit in vitaliteit.
In de vakken hebben we stalmest en eigen compost opgebracht. Daarna is een ander sortiment vaste planten geplant. We hopen, dat de planten er zo weer vele jaren vitaal en fraai bij zullen staan.

Donatie 2012
Van de meeste donateurs hebben we, zoals gewoonlijk, ook dit jaar weer een donatie ontvangen. Hiervoor zeggen we u hartelijk dank. Van enkele donateurs
hebben we nog geen donatie ontvangen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om even na te kijken of u voor dit jaar al betaald hebt en uw donatie zo spoedig mogelijk willen overmaken als dat nog niet is gebeurd?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Ten slotte
We wensen u en uw dierbaren hele goede feestdagen en een gezegend 2013 toe.

Bestuur Stichting Kasteeltuin Hemmen

PS: Verzending post per e-mail
Wilt u in het vervolg liever het najaarsbericht en de uitnodiging voor de donateursochtend per e-mail ontvangen? Wilt u dit dan even per mail doorgeven aan onze secretaris/beheerder, Jan van den Brandhof. Zijn e-mailadres is: janvdb@xs4all.nl.