Nieuws

Zaterdag 31 augustus 2019 om 10.00 uur:

Donateursochtend

Het  programma volgt later.

We hopen u op deze ochtend in de kasteeltuin te mogen begroeten.

Introducés zijn ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Brandhof

(secretaris/beheerder) 

T 06-40012596

De Stichting Kasteeltuin Hemmen is de Nederlandse Planten Collectiehouder van:

– Hibiscus syriacus

– Hibiscus sinosyriacus

– Veratrum

Zie de website: www.plantencollecties.nl

De Nederlandse Planten Collecties is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen. Zie: www.kvbc.nl.

ANBI
Omdat onze Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw donaties en giften aan de Stichting Kasteeltuin Hemmen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het Banknummer van de Stichting Kasteeltuin Hemmen is:           NL 40 INGB 0004 4222 09                                                                                             Wij zeggen u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.