Nieuws

Geen concert in 2017                                                                                                    Helaas gaat het Openluchtconcert in de Kasteeltuin van Hemmen dit jaar niet door.     De muzikant heeft kort voor de datum waarop het concert zou plaatsvinden, afgezegd en het is niet gelukt om op deze korte termijn een vervanger te vinden.                          Dat betekent, dat er dit jaar geen Kasteeltuinconcert plaatsvindt.                                          Wij betreuren dit zeer.                                                                                                                       We hopen u volgend jaar juni weer welkom te heten bij een Openluchtconcert in de Kasteeltuin.                                                                                                                                            Met een hartelijke groet,

Jan van den Brandhof                                                                                                   (secretaris/beheerder)

 

 

Zaterdag 26 augustus 2017 om 10.00 uur:

Donateursochtend

Het programma volgt later.

We hopen u op deze ochtend in de kasteeltuin te mogen begroeten.

Introducés zijn ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Brandhof

(secretaris/beheerder)

De Stichting Kasteeltuin Hemmen is de Nederlandse Planten Collectiehouder van:

- Hibiscus syriacus

- Hibiscus sinosyriacus

- Veratrum

Zie de website: www.plantencollecties.nl

De Nederlandse Planten Collecties is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen. Zie: www.kvbc.nl.

ANBI
Omdat onze Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw donaties en giften aan de Stichting Kasteeltuin Hemmen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Wij zeggen u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.