Nieuws

Zaterdag 26 augustus 2017 om 10.00 uur:

Donateursochtend

Het programma volgt later.

We hopen u op deze ochtend in de kasteeltuin te mogen begroeten.

Introducés zijn ook van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Brandhof

(secretaris/beheerder)

De Stichting Kasteeltuin Hemmen is de Nederlandse Planten Collectiehouder van:

- Hibiscus syriacus

- Hibiscus sinosyriacus

- Veratrum

Zie de website: www.plantencollecties.nl

De Nederlandse Planten Collecties is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen. Zie: www.kvbc.nl.

ANBI
Omdat onze Stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw donaties en giften aan de Stichting Kasteeltuin Hemmen aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Wij zeggen u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.